Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Lập Dự án đầu tư (NCKT) Xây dựng Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1

19/05/2015 | 15:07

Đây là dự án Đường sắt đô thị đầu tiên được nghiên cứu tại Việt Nam.

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án