Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Lập Quy hoạch chi tiết Hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc Nam

19/05/2015 | 15:03

Để đẩy nhanh tiến độ đưa các tuyến đường sắt hiện tại vào cấp kỹ thuật và đảm bảo khai thác hiệu quả hệ thống hiện có, Bộ GTVT đã có Quyết định số 2564/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2014 về việc lập Quy hoạch chi tiết Hiện đại hóa tuyến ĐS Bắc Nam.

                                                          Ảnh buổi Báo cáo cuối kỳ

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án