Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Nâng cấp quốc lộ 7 Diễn Châu – Khe Thơi – Nậm Cắn (255km)

19/05/2015 | 15:17

Đây là dự án lớn đầu tiên ghi dấu của Công ty vào lĩnh vực đường bộ với vai trò Tổng B từ giai đoạn lập dự án tiền khả thi đến thiết kế BVTC, làm tiền đề cho các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 3, đường Hồ Chí Minh và nhiều tuyến đường bộ khác sau này.

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án