Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Dự án Cải tạo nâng cấp tuyến ĐS Yên Viên – Lào Cai

07/07/2015 | 15:25

Dự án Cải tạo nâng cấp tuyến ĐS Yên Viên – Lào Cai

- Gói thầu số 02 (CP2)

 • Dịch vụ tư vấn: TKKT và TKBVTC
 • Thời gian: năm 2012
 • Chủ đầu tư: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
 • Loại, cấp công trình: công trình cấp II
 • Mô tả gói thầu:
 • Cải tạo và nâng cấp toàn bộ tuyến đường sắt phạm vi gói thầu CP2 tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai.

Hình ảnh của dự án

- Gói thầu số 03 (CP3), dự án Cải tạo nâng cấp tuyến ĐS Yên Viên – Lào Cai”.

 • Dịch vụ tư vấn: TKKT và TKBVTC
 • Thời gian: năm 2013
 • Chủ đầu tư: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
 • Loại, cấp công trình: công trình cấp II
 • Mô tả gói thầu:

Cải tạo và nâng cấp toàn bộ tuyến đường sắt phạm vi gói thầu CP2 tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai.

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án