Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 1/2020

01/01/2020 | 11:31

STT Họ và Tên Đơn Vị Ngày Tháng Năm
1 Phạm Viết Hùng Công ty 04 01 1976
2 Đặng Thị Lan Hương VP 04 01 1973
3 Nguyễn Tiến Khoa XN CTGT 05 01 1978
4 Nguyễn Thúy Hảo Công ty 06 01 1976
5 Hoàng Mạnh Thắng XN CH 09 01 1995
6 Dương Văn Quảng XN KSCT 09 01 1978
7 Đào Xuân Huy XN CH 12 01 1995
8 Văn Huy Sơn XN KSCT 18 01 1975
9 Nguyễn Huy Minh VP 19 01 1973
Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án