Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 4/2020

01/04/2020 | 08:49

STT Họ và Tên Đơn Vị Ngày Tháng Năm
1 Lê Anh Tùng XN KSCT 04 04 1983
2 Lê Ngọc Hưng XN KSCT 06 04 1979
3 Đỗ Thanh Huyền XN KSCT 07 04 1984
4 Trần Mạnh Cường XN CTGT 11 04 1993
5 Lão Văn Chinh XN KSCT 15 04 1983
6 Phạm Quang Hưởng XN KSCT 22 04 1979
Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án