Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 3/2020

02/03/2020 | 08:24

STT Họ và Tên Đơn Vị Ngày Tháng Năm
1 Hoàng Ngọc Thanh XN CH 01 03 1995
2 Lê Văn Lộc XN KSCT 01 03 1979
3 Đặng Tuấn Cường Công ty 05 03 1974
4 Nguyễn Văn Bắc XN CH 08 03 1995
5 Tạ Tân Cương XN CH 10 03 1979
6 Phạm Thị Thu Hà P. QLKD 16 03 1981
7 Nguyễn Tất Quý Bình XN CH 18 03 1984
8 Đoàn Thị Phương Lan XN KSCT 23 03 1981
9 Mai Thị Lan Phương XN KSCT 24 03 1970
10 Đặng Anh Hào P. QLKD 26 03 1986
11 Nguyễn Thị Lan Anh VP 26 03 1979
12 Lê Vũ Hoàng Linh XN CKCT 31 03 1981
Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án