Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 2/2020

01/02/2020 | 02:49

STT Họ và Tên Đơn Vị Ngày Tháng Năm
1 Nguyễn Huy Lợi XN CTGT 01 02 1985
2 Nguyễn Văn Lam XN CH 03 02 1991
3 Phan Thế Công XN CTGT 03 02 1995
4 Phạm Thành Đoàn P. QLKD 07 02 1973
5 Vũ Thị Thanh P. TCKT 15 02 1980
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án