Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 4/2018

02/04/2018 | 09:26

STT

Họ và Tên

Đơn vị

Ngày

Tháng

Năm

1

Nguyễn Đức Khoá

XN KSCT

01

04

1975

2

Cao Mai Lan

VP

04

04

1975

3

Nguyễn Ngọc Hưng

XN CTGT

04

04

1976

4

Lê Anh Tùng

XN KSCT

04

04

1983

5

Lê Ngọc Hưng

XN KSCT

06

04

1979

6

Đỗ Thanh Huyền

XN KSCT

07

04

1984

7

Vũ Quang Huy

P. QLKD

12

04

1981

8

Lão Văn Chinh

XN KSCT

15

04

1983

9

Phạm Quang Hưởng

XN KSCT

22

04

1979

10

Trịnh Duy Hưng

XN KSCT

28

04

1980

Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án