Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 7/2018

02/07/2018 | 08:01

STT

Họ và Tên

Đơn vị

Ngày

Tháng

Năm

1

Nguyễn Thị Nguyệt Anh

VP

03

07

1979

2

Đỗ Mạnh Hưng

XN CH

05

07

1990

3

Phan Anh Tuấn

XN KSCT

10

07

1977

4

Phạm Văn Hanh

XN CH

13

07

1969

5

Quách Hồng Hải

XN CKCT

19

07

1961

6

Nguyễn Thị Thu Trang

VP

22

07

1976

7

Tạ Văn Xuân

XN KSCT

23

07

1982

8

Đàm Tiến Hiệp

XN KSCT

24

07

1983

9

Vũ Linh

XN CTGT

26

07

1991

Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án