Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 9/2017

01/09/2017 | 15:45

STT

 Họ và tên

 Đơn vị

Ngày

Tháng

Năm

1

An Trần Thiên

XN CTGT

01

09

1985

2

Trần Đại Nghĩa

XN CTGT

01

09

1971

3

Đỗ Văn Hạt

Lãnh đạo Công ty

02

09

1957

4

Đặng Thị Hoàn

P. TCKT

04

09

1978

5

Nguyễn Thị Lan Phương

 Ban kiểm soát

05

09

1972

6

Hồ Thanh Lưu

XN CTGT

08

09

1973

7

Bùi Đức Huỳnh

XN KSCT

15

09

1979

8

Trần Văn Nguyện

P. Dự án

16

09

1985

9

Đoàn Thanh Đạo

XN CH

18

09

1989

10

Mai Hoàng Dũng

TTTH

20

09

1978

11

Chu Văn Sáng

XN CH

23

09

1992

12

Nguyễn Ngọc Tuấn

XN CH

23

09

1977

13

Lê Thế Tài

XN KSCT

23

09

1982

14

Mạc Đình An

XN CH

25

09

1988

15

Lê Huy Khánh

XN CH

27

09

1979

16

Nguyễn Trường Thành

Lãnh đạo Công ty

27

09

1974

Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án